Youth for Christ Harlingen

Youth For Christ Harlingen is een plaatselijke afdeling van de landelijk organisatie. We organiseren in Harlingen sinds 2003 onze eigen activiteiten en waren altijd gevestigd in de Hamer aan de Rozengracht 6. Maar sinds augustus 2020 zijn we verhuisd naar Nieuw Zuid. Pr. Irenestraat 2, 8862 TL in Harlingen, op de 1e verdieping in lokaal 7.

Wij richten ons op jongeren van 11 tot 23 jaar. Ongeacht huidskleur, geloof of achtergrond bouwen wij aan relaties die groei mogelijk maken op sociaal, emotioneel, fysiek en geestelijk vlak. Dat doen wij door het geven van activiteiten en clubprogramma’s zoals Rock Solid en Youth Alpha.

Doel van Youth for Christ:

  • Wij willen jongeren bekend en vertrouwd maken met de persoon en het werk van Jezus Christus en hen helpen om naar Zijn bedoelingen te leven.
  • Jongeren aan te moedigen het evangelie door te geven aan leeftijdsgenoten.
  • Jongeren te vormen tot mensen die zich verantwoordelijk weten voor kerk en maatschappij, wereldwijde evangelisatie en hulpverlening in geestelijke en/of sociale zin.

Youth for Christ Harlingen is onderdeel van Youth for Christ Nederland.

GEZOCHT: Bestuursleden voor YOUTH FOR CHRIST Harlingen

Vacature bestuursleden.

Al bijna 20 jaar zet Stichting Youth for Christ Harlingen zet zich actief in voor jongeren in Harlingen
e.o. Dit door verschillende clubprogramma’s zoals Rock Solid, Solid Friends, Youth Café, Superwoman,
Youth Alpha. Evangelisaties acties en kinderprogramma’s zoals het Kidsevent.
De laatste jaren zijn onze ambities gegroeid en het verlangen om meer dagen beschikbaar en
bereikbaar te zijn voor jongeren. We willen professionaliseren en willen naast het betrokken vrijwilligers
team, een teamleider en/of een jongerenwerker aanstellen.

We zijn op zoek naar versterking van het huidige bestuur, zo is er ruimte voor een penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid.

WAT HET BESTUUR DOET
Het bestuur is verantwoordelijk voor het totale beleid en bestuur van de stichting. Het bestuur van
Stichting Youth for Christ Harlingen bestaat bij voorkeur uit mensen van verschillende kerken. De
organisatie wordt gekenmerkt door de christelijke identiteit en heeft de volgende missie: “Gedreven
door Gods liefde voor mensen, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen
hoop”.
We willen daarin optrekken met kerken en op uiteenlopende manieren samenwerken met andere
partners uit het sociale domein.
Als lokaal bestuur zijn we gelieerd aan Youth for Christ Nederland. We zijn een zelfstandige stichting
en werken samen en stemmen af met de landelijke organisatie. Jongerenwerkers voor het lokale
werk worden gedetacheerd vanuit Youth for Christ Nederland.

WE ZOEKEN
Mensen die hart hebben voor God én jongeren. Heeft u visie en tijd om het team van Harlingen te
ondersteunen met uw bestuurlijke kwaliteiten? Dan komen we heel graag met u/je in contact!

Wilt u/wil jij:
– actief betrokken zijn op het welbevinden van bij de jongeren en hun netwerk?
– verantwoordelijk zijn voor het te voeren financiële beleid van de stichting?
– de resultaten van Youth for Christ Harlingen bewaken?
– een aantal uren per maand voor dit werk vrijmaken?
– meedenken en meegroeien met het betrokken team.
De precieze taakuitvoering bepalen we in onderling overleg op grond van iemands capaciteiten en
mogelijkheden.

WAT WIJ VRAGEN
– Onderschrijving van de doelstellingen van YfC en actief betrokken Christen.
– Affiniteit met jongerenwerk;
– Capaciteit om een meerjarenbegroting op te stellen en (strategisch) beleid te formuleren;
– Positief kritische houding en op de hoogte van de ‘code good governance’.

WAT WIJ BIEDEN
Wij bieden een vrijwilligersfunctie en de kans om:
– onderdeel te zijn van een netwerk van gedreven mensen die actief zijn in het jongerenwerk;
– om op bestuurlijk niveau bij te dragen aan groei en ontwikkeling van jongeren in Harlingen,
inclusief afstemming met andere lokale besturen en Youth for Christ Nederland.

MEER INFORMATIE EN REAGEREN
Voor meer informatie en vragen over het bestuur kunt u contact opnemen:
Marga Liefting Voorzitter YFC Harlingen 06-50941027

We vertellen u/jou graag meer over dit bijzondere en belangrijke werk! Meer informatie over Youth
for Christ Harlingen is te vinden op de website https://harlingen.yfc.nl en voor landelijk op
www.yfc.nl.