Maak ze sterk

Cursus voor ouders

De Cursus Maak ze sterk is aansluitend bij het boek Maak ze sterk heeft Raise Up deze cursus voor ouders en opvoeders ontwikkeld. Door verschillende opdrachten, werkvormen, denktriggers, gespreksvragen en het uitwisselen van ervaringen krijg je een frisse blik en praktische handvatten, vanuit een Bijbels fundament, om te investeren in de weerbaarheid van je kind(eren).

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: jij als opvoeder, het gezinsleven, zelfvertrouwen, communicatie, grenzen, de invloed van vrienden en omgeving, (sociale) media en weerbaarheid.

Voor wie:
Ouders/opvoeders met kinderen tussen 4-18 jaar

Kosten:
€5 per avond, inclusief versnaperingen en werkmateriaal

Wil je je opgeven of wil je meer informatie? Neem dan contact op met 06-50642280 of mail naar info@yfcharlingen.nl. Je bent welkom! Hartelijk groet Anja Schilder en Janny Jorna